Vi Thị Hồng Hạnh và Bùi Thị Thùy Nhiên tham gia Video cuộc thi Tìm hiểu CVĐC toàn cầu tỉnh Đăk Nông cấp THPT

Lượt xem:

Đọc bài viết

[PTDTNT Đăk Rlấp] Vi Thị Hồng Hạnh và Bùi Thị Thùy Nhiên tham gia Video cuộc thi Tìm hiểu CVĐC toàn cầu tỉnh Đăk Nông cấp THPT
(24/11/2023)