trường THPT Trần Phú phối hợp với Trung đoàn BB994 tổ chức chương trình hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh k10

Lượt xem:

Đọc bài viết

[THPT Trần Phú] trường THPT Trần Phú phối hợp với Trung đoàn BB994 tổ chức chương trình hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh k10
(12/03/2023)