Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm việc tại Ninh Bình về chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

Lượt xem:

Đọc bài viết

[Bộ GD&ĐT] Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm việc tại Ninh Bình về chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT
(26/05/2023)