THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH, LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG KHAI GIẢNG THÁNG 9/2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

[TT GDTX tỉnh Đắk Nông] THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH, LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG KHAI GIẢNG THÁNG 9/2023
(25/08/2023)