Thông báo công khai quyết toán các khoản thu tự nguyện, tài trợ, thu dịch vụ phục vụ học sinh năm học 2021-2022; Dự toán các khoản thu tự nguyện, tài trợ, thu dịch vụ phục vụ học sinh năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

[THPT Phan Chu Trinh] Thông báo công khai quyết toán các khoản thu tự nguyện, tài trợ, thu dịch vụ phục vụ học sinh năm học 2021-2022; Dự toán các khoản thu tự nguyện, tài trợ, thu dịch vụ phục vụ học sinh năm học 2022-2023
(04/05/2023)