Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

[THPT Trường Chinh] Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm học 2023-2024
(27/04/2023)