Quy chế về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường PTDTNT THCS &THPT Huyện ĐăkR’Lấp.

Lượt xem:

Đọc bài viết

[PTDTNT Đăk Rlấp] Quy chế về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường PTDTNT THCS &THPT Huyện ĐăkR’Lấp.
(13/11/2023)