QĐ 01 – Vv phê duyệt phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

[THPT Phạm Văn Đồng] QĐ 01 – Vv phê duyệt phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023
(01/05/2023)