LỄ KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NGVN (20/11/1982-20/11/2023) VÀ 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH (2013-2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

[THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh] LỄ KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NGVN (20/11/1982-20/11/2023) VÀ 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH (2013-2023)
(22/11/2023)