Kế hoạchsố 586/KH-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Lượt xem:

Đọc bài viết

[THPT Phan Bội Châu] Kế hoạchsố 586/KH-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
(20/09/2023)