KẾ HOẠCH Tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa 28

Lượt xem:

Đọc bài viết

[TT GDTX tỉnh Đắk Nông] KẾ HOẠCH Tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa 28
(14/11/2023)