HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 VÀ CHIA TAY ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN BÍ THƯ ĐẢNG ỦY VỀ NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ

Lượt xem:

Đọc bài viết

[THPT Đăk Mil] HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2023, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 VÀ CHIA TAY ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN BÍ THƯ ĐẢNG ỦY VỀ NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ
(22/12/2023)