Đoàn viên – thanh niên trường THPT Gia Nghĩa tham gia tết trồng cây kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lượt xem:

Đọc bài viết

[THPT Gia Nghĩa] Đoàn viên – thanh niên trường THPT Gia Nghĩa tham gia tết trồng cây kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(22/05/2023)