Đoàn trường THPT Trần Phú tổ chức kết nạp cho 55 thanh niên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đoàn và tổ chức hội trại truyền thống chào mừng ngày thành lập đoàn 26.3

Lượt xem:

Đọc bài viết

[THPT Trần Phú] Đoàn trường THPT Trần Phú tổ chức kết nạp cho 55 thanh niên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đoàn và tổ chức hội trại truyền thống chào mừng ngày thành lập đoàn 26.3
(25/03/2023)