Đoàn trường THPT Trần Phú phối hợp với tỉnh đoàn và các trường Đại học tổ chức tư vấn hướng nghiệp chọn nghề cho các em học sinh khối 12 với chủ đề tư vấn “ Hiểu mình – Hiểu nghề – Sáng tương lai”.

Lượt xem:

Đọc bài viết

[THPT Trần Phú] Đoàn trường THPT Trần Phú phối hợp với tỉnh đoàn và các trường Đại học tổ chức tư vấn hướng nghiệp chọn nghề cho các em học sinh khối 12 với chủ đề tư vấn “ Hiểu mình – Hiểu nghề – Sáng tương lai”.
(10/03/2023)