Công khai quyết định điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định 24/2023/NĐ-CP

Lượt xem:

Đọc bài viết

[Phòng GD&ĐT Gia Nghĩa] Công khai quyết định điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định 24/2023/NĐ-CP
(12/09/2023)