Công bố công khai việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí năm 2023 cho phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thực hiện tổ chức Đại hội Hội cựu giáo chức thành phố Gia Nghĩa lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028

Lượt xem:

Đọc bài viết

[Phòng GD&ĐT Gia Nghĩa] Công bố công khai việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí năm 2023 cho phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thực hiện tổ chức Đại hội Hội cựu giáo chức thành phố Gia Nghĩa lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028
(18/09/2023)