UBND tỉnh họp Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 11/5, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 chủ trì cuộc họp phân công nhiệm vụ và triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

a1

Xem clip Họp Ban Chỉ đạo tại đây: Clip họp BCĐ thi THPT quốc gia năm 2017

Nguồn Báo Đắk Nông