Tuyên truyền mừng Đảng mừng xuân Mậu Tuất 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau: