THÔNHG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN (VÒNG 2) XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

image_print