TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG VÀ LỒNG GHÉP GIÁO DỤC GIỚI TÍNH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm nâng cao hiểu biết và năng lực giảng dạy các vấn đề về giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới thuộc nội dung giáo dục giới tính và tình dục toàn diện nhằm đáp ứng các yêu cầu về đổi mới giáo dục phổ thông cho giáo viên, cán bộ quản lý cấp trung học phổ thông; Đồng thời định hướng các phương pháp dạy học và đánh giá học sinh về giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới thuộc lĩnh vực giáo dục giới tính và tình dục toàn diện cho giáo viên, cán bộ quản lý cấp học THPT trên địa bàn tỉnh.

Các học viên thảo luận tại lớp tập huấn

Ngày 7/7/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực thiết kế bài giảng lồng ghép giáo dục giới tính tại Trung tâm giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, tinh học tỉnh Đắk Nông. Thời gian diễn ra từ 7/7/2020 đến 9/7/2020. Tại lớp tập huấn các báo cáo viên đã cung cấp các nội dung cốt lõi về giơi và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới thuộc lĩnh vực giáo dục giới tính và tình dục toàn diện theo hướng dẫn kỹ thuật quốc tế về GDGT và TDTD của UNESCO cho giáo viên, cán bộ quản lý cấp THPT.

Tin, ảnh: Hải Yến, Phòng GDTrH-QLCL

image_print