Tập huấn dạy học môn Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 07/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn dạy học môn Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực cho gần 70 cán bộ lãnh đạo, chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, CBQL và giáo viên cốt cán (khối 4,5) các trường tiểu học trên toàn tỉnh. Chương trình tập huấn diễn ra 03 ngày.

Qua đợt tập huấn giúp cho đội ngũ CBQL, giáo viên cốt cán tiếp cận chương trình lịch sử mới ở tiểu học và hiểu được những điểm mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; hiểu định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực người học; biết cách vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Lịch sử ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực người học. Qua đó, các CBQL và giáo viên cốt cán được tập huấn, chia sẻ các nội dung về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; hướng dẫn thực hiện các chương trình môn lịch sử và địa lý trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển nội dung dạy học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

Sau đợt tập huấn, các CBQL, giáo viên cốt cán cấp tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn tại địa phương (cấp huyện, cấp trường) nhằm lan tỏa đến tất cả đội ngũ CBQL, giáo viên tại các trường tiểu học và các trường phổ thông có lớp tiểu học trên địa bàn để sẵn sàng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tin, ảnh: Hải Yến, Phòng GDTH-MN

 

image_print