TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH KHUYẾT TẬT CẤP TRUNG HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/2, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, đánh giá học khuyết tật cấp trung học cho 110 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Các học viên tham gia tập huấn

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý cán bộ quản lý và giáo viên cấp trung học về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh khuyết tật cũng như việc tổ chức hoạt động dạy học và phương pháp, kỹ năng kiểm tra, đánh giá học sinh khuyết tật trí tuệ, khuyết tật ngôn ngữ, khuyết tật học tập nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Các vấn đề được trao đổi tại lớp tập huấn như: Những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy  học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh khuyết tật học hòa nhập ở cấp trung học; kĩ thuật, phương pháp; kĩ năng kiểm tra, đánh giá học sinh khuyết tật trí tuệ, khuyết tật ngôn ngữ, khuyết tật học tập…….

Qua đó, các học viên được trao dồi các kỹ năng, phương pháp và kiến thức kiểm tra, đánh giá học khuyết tật cấp trung học để triển khai tập huấn lại cho cán bộ quản lý, giáo viên tại đơn vị theo tình hình thực tế của đơn vị./.

Tin, ảnh: Trần Thị Hải Yến

image_print