TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO VIÊN KIÊM NHIỆM LÀM CÔNG TÁC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong 02 ngày, từ 14 -15/8/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với trường đại học Tôn Đức Thắng triển khai triển khai tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong trường phổ thông.

Các học viên tham gia tập huấn

 Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã tập trung một số vấn đề như: Một số phương pháp tăng cường tổ chức giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân  luồng học sinh ở các trường phổ thông;  đổi  mới nội dung dạy học trong chương trình theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, bổ sung cập nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp trong các môn học và hoạt động giáo dục thực tiễn; đa dạng hóa vận dụng các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học sinh, cung cấp thông tin về cơ họi khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, phù hợp với thị trường lao động, chuẩn bị điều kiện đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ 4. Kết thúc đợt tập huấn  học viên tiếp thu và tập huấn lại tại đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương./.

Tin: Hải Yến- Phòng GDTRH-QLCL