Tạo hành lang pháp lý để hạn chế tình trạng lạm thu

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thời gian qua, học sinh ở một số trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn phải đóng góp những khoản thu ngoài quy định như xã hội hóa, quỹ lớp…

Theo ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT), nguyên nhân dẫn đến tình trạng thu chi không đúng quy định là do một bộ phận đội ngũ cán bộ quản lý chưa chịu khó nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Trung ương, địa phương. Các đơn vị thiếu sự kiểm tra, chấn chỉnh của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các địa phương. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Dự thảo quy định đối với bậc mầm non không thu quá 646.000 đồng/trẻ/năm.
(Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Ngoài ra còn có các nguyên nhân như: quy mô giáo dục phát triển tăng nhanh, ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục còn hạn chế, ảnh hưởng của cơ chế thị trường… Công tác thu, chi của một số cơ sở giáo dục không được hạch toán theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, mới đây, Sở GD – ĐT đã xây dựng Dự thảo nghị quyết về việc quy định mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua trong kỳ họp tới.

Theo quan điểm của Sở GD – ĐT, việc xây dựng dự thảo nghị quyết sẽ tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai thực hiện quy định mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đây cũng là hình thức nhằm chấn chỉnh tình trạng thu chi không đúng quy định trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Việc quy định rõ các nội dung thu, mức thu còn tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện đúng và không để xảy ra tình trạng lạm thu vào đầu năm học, gây bức xúc trong dư luận.

Bậc tiểu học thu không quá 1.596.000 đồng/học sinh/năm (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Dự thảo nghị quyết đã nêu các danh mục và mức thu cụ thể, trong đó các khoản đều quy định mức thu tối đa. Điển hình như dịch vụ phục vụ cho công tác bán trú gồm: chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc giấc ngủ; dịch vụ đưa đón học sinh; phục vụ trực tiếp cho người học…

Các khoản hỗ trợ hoạt động giáo dục như: công tác kiểm tra và đánh giá học sinh, hỗ trợ các cuộc thi, hội thi… Đối với các khoản hỗ trợ hoạt động giáo dục và các điều kiện bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục, các nhà trường căn cứ vào nhu cầu thực tế để thỏa thuận với phụ huynh thống nhất mức hỗ trợ không quá mức quy định.

Dự thảo nghị quyết còn nêu rõ mức thu theo từng bậc học. Theo đó, bậc mầm non thu không quá 646.000 đồng/năm học chưa bao gồm tiền chăm sóc dinh dưỡng và hỗ trợ hoạt động giáo dục. Đối với trang thiết bị cá nhân cho trẻ mầm non, nếu phụ huynh không trang bị thì thu không quá 30.000 đồng/trẻ/năm học.

Bậc THCS và THPT thu không quá 596.000 đồng/học sinh/năm (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Đối với bậc tiểu học, các cơ sở thu không quá 1.590.000 đồng/năm học chưa tính tiền các khoản dịch vụ như chăm sóc, hỗ trợ các cuộc thi… Các hoạt động trải nghiệm sau giờ chính khóa được thu không quá 100.000 đồng/học sinh/tháng. Học sinh không có nhu cầu sẽ không thu khoản phục vụ hoạt động trải nghiệm. Trang thiết bị cá nhân ở bán trú của học sinh tiểu học nếu phụ huynh không trang bị thì thu không quá 30.000 đồng/học sinh/năm. Cấp THCS và THPT thu không quá 596.000 đồng/năm học.

Tại Hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức mới đây, các nội dung của dự thảo nghị quyết đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu tham dự.

Theo ông Nguyễn Phú Nghĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, việc ban hành một hành lang pháp lý về mức thu các khoản dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục là cần thiết nhằm giúp các nhà trường phát triển toàn diện. Việc quy định mức thu sẽ hạn chế được tối đa tình trạng lạm thu ở một số đơn vị. Trên cơ sở nghị quyết, các cơ quan sẽ có những hoạt động kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch hơn ở các nhà trường.

Nguồn: Báo Đắk Nông online

image_print