Sở GDĐT tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 08/11, Sở GDĐT phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc, các phòng, ban thuộc Sở GDĐT.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị, trưởng các phòng thuộc Sở, cán bộ làm công tác liên quan đến bảo vệ BMNN được nghe báo cáo viên đến từ Công an tỉnh truyền đạt một số nội dung liên quan đến 2 chuyên đề: “Một số nguy cơ đe dọa an ninh mạng quốc gia từ cuộc chiến tranh mạng” và “Công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay”. Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Đắk Nông) thông báo một số vấn đề về lộ, lọt BMNN của địa phương trong thời gian qua và giải đáp những thắc mắc về thực hiện công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Bình Diễn, Trưởng phòng ANCT nội bộ Công an tỉnh đề nghị Lãnh đạo Sở GDĐT, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu ra trong nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thông tin và bảo vệ BMNN. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý, giáo dục, nâng cao cảnh giác nhất là đội ngũ những người làm ở bộ phận chuyên trách về an ninh, an toàn thông tin. Tăng cường công tác bảo vệ BMNN, phòng ngừa lộ, lọt BMNN trên internet. Làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch đột nhập đánh cắp thông tin bí mật.

Đây là đợt tập huấn nằm trong Kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an toàn an ninh mạng trong ngành GDĐT năm học 2018 – 2019. Thông qua hội nghị tập huấn, các học viên được bồi dưỡng thêm những kiến thức cần thiết để áp dụng thực hiện tại đơn vị mình đồng thời giúp đánh giá đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN, từ đó tập trung chỉ đạo thực hiện đưa công tác bảo vệ BMNN đi vào chiều sâu và có chất lượng hơn.

Văn phòng

image_print