Sở GDĐT khảo sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Mô hình trường học mới (VNEN)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kết luận số 237-KL/TU ngày 13/12/2107 của Tỉnh ủy, Sở GDĐT đã tiến hành khảo sát, đánh giá đã việc triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) theo Kế hoạch số 121/KH-SGDĐT ngày 19/01/2018, nhằm mục đích đánh giá hiệu quả việc triển khai mô hình trường học mới một cách khách quan; trên cơ sở đó đề xuất cụ thể về chủ trương triển khai mô hình trường học mới (VNEN) trong những năm tiếp theo, thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW. Sau khi tiến hành khảo sát đối với học sinh, phụ huynh học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên của các trường tiểu học về công tác giáo dục bằng phương pháp thu thập thông tin trên cơ sở bộ công cụ điều tra và bảng hỏi đã được thiết kế sẵn, Sở GDĐT đã thành lập Đoàn khảo sát thực tế do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát tại các huyện, thị xã trong toàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Toàn, GĐ Sở GDĐT chủ trì cuộc họp

Trong thời gian từ ngày 12 – 14/3, đoàn khảo sát đã khảo sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) tại thị xã Gia Nghĩa, huyện Đắk Rlấp và huyện Tuy Đức. Đây là cuộc khảo sát có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả của việc triển khai thực hiện Dự án Mô hình trường học mới; từ đó có đề xuất, kiến nghị về việc triển khai mô hình trường học mới VNEN trong thời gian tiếp theo.

Đại diện CBQL trường TH Lê Hồng Phòng (Tuy Đức) bày tỏ quan điểm của mình về mô hình VNEN

Đối với mô hình trường học mới (VNEN), ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông tổ chức thí điểm thực hiện từ năm học 2011-2012, các trường được thí điểm, triển khai thực hiện là những đơn vị có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất phòng học, có số học sinh phù hợp, đặc biệt có đội ngũ giáo viên giàu năng lực, tâm huyết, sẵn sàng học hỏi và tiếp cận mô hình giáo dục mới. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai thực hiện mô hình này, ngành Giáo dục đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, chưa đồng thuận trong nhân dân, thậm chí trong chính đội ngũ giáo viên, học sinh về hiệu quả của mô hình này. Cơ sở vật chất một số trường hạn chế, chưa phù hợp khi triển khai; một bộ phận giáo viên chậm, ngại đổi mới, nhất là những giáo viên cao tuổi đã ảnh hưởng nhất định, tạo sự hoài nghi của xã hội đối với mô hình trường học mới (VNEN). Khi triển khai thì một số trường học triển khai theo kiểu máy móc, chưa tuyên truyền, tham vấn để giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh hiểu rõ bản chất từ đó tự nguyện thực hiện nghiêm túc.

Những kiến nghị đề xuất sẽ được đoàn tổng hợp, trình Tỉnh ủy và UBND tỉnh xem xét việc giữ ổn định, tạm dừng hay nhân rộng mô hình trường học mới (VNEN) trên địa bàn tỉnh những năm học tới. Từ ngày 15/3, đoàn khảo sát tiếp tục làm việc tại các huyện Đắk Song, Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô và huyện Đắk Glong, sau khi tiến hành khảo sát xong, Sở GDĐT sẽ có báo cáo về vấn đề này.

Giám đốc Sở trao đổi bài học với học sinh

Đại diện PHHS trao đổi với Đoàn khảo sát

Hoạt động ngoài giờ của học sinh trường TH Đoàn Thị Điểm, huyện Đăk Rlấp

Học sinh đối thoại với Giám đốc Sở GDĐT