Đặng Hữu Giang
 • Đặng Hữu Giang
 • Văn phòng Sở
 • Nhân viên bảo vệ
 • 0932496801
 • Nhân viên bảo vệ
Nguyễn Văn Hà
 • Nguyễn Văn Hà
 • Văn phòng Sở
 • Nhân viên lái xe
 • 0983543753
 • Nhân viên lái xe
Trương Văn Sỹ
 • Trương Văn Sỹ
 • Văn phòng Sở
 • Nhân viên lái xe
 • 01698329699
 • Nhân viên lái xe
Đinh Thu Phương
 • Đinh Thu Phương
 • Văn phòng Sở
 • Nhân viên văn thư
 • 05013544822
 • Cao đẳng
Trinh Tuấn Anh
 • Trinh Tuấn Anh
 • Văn phòng Sở
 • Chuyên viên
 • 0982457045
 • Cử nhân Đaị học
Trần Bảo Tâm
 • Trần Bảo Tâm
 • Văn phòng Sở
 • Chuyên viên
 • 0967050687
 • Cử nhân Đại học
Trương Thị Lan
 • Trương Thị Lan
 • Văn phòng Sở
 • Chuyên viên
 • 0976944968
 • Đại học Kinh tế
Quế Thị Thoa
 • Quế Thị Thoa
 • Văn phòng Sở
 • Phó Chánh Văn phòng
 • 0985274735
 • Đại học Giáo dục Chính trị
Nguyễn Hồng Việt
 • Nguyễn Hồng Việt
 • Văn phòng Sở
 • Phó Chánh Văn phòng
 • 0974269379
 • Cử nhân Đại học
Nguyễn Thị Thu
 • Nguyễn Thị Thu
 • Văn phòng Sở
 • Chánh Văn phòng
 • 0915750379
 • Thạc sĩ Ngữ văn