Tạ Phương Huyền
 • Tạ Phương Huyền
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Thủ quỹ
 • 0979181837
 • Phụ trách đời sống
Phạm Văn Sin
 • Phạm Văn Sin
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Chuyên viên
 • 0914194842
 • Phụ trách xây dựng
Phan Thanh Duyệt
 • Phan Thanh Duyệt
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Kế toán trưởng
 • 0903530085
 • Phụ trách chương trình mục tiêu quốc gia và thống kê
Lê Hồng Thanh
 • Lê Hồng Thanh
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Kế toán
 • 0972498989
 • Phụ trách Văn phòng Sở
Tạ Thị Mạnh
 • Tạ Thị Mạnh
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Kế toán
 • 0905226423
 • Phụ trách sự nghiệp
Võ Thị Hồng Hải
 • Võ Thị Hồng Hải
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Phó trưởng phòng
 • 0903589699
 • Phụ trách chung
Trần Đình Quang
 • Trần Đình Quang
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Trưởng phòng
 • 0944408789
 • Phụ trách Phòng Kế hoạch - Tài chính