Giới thiệu tổng quan về Ban Giám đốc

Nguyễn Văn Toàn
 • Nguyễn Văn Toàn
 • Ban Giám đốc
 • Giám đốc
 • 0501.3546094
 • toannv.sgddt@daknong.gov.vn
 • Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, Nhà Giáo Ưu tú. Phụ trách Phòng TCCB-Tài chính, GD Tiểu học-Mầm non. Địa bàn thị xã Gia Nghĩa và huyện Cư Jút
Trần Sĩ Thành
 • Trần Sĩ Thành
 • Ban Giám đốc
 • Phó Giám đốc
 • 0501.3546094
 • thanhts.sgddt@daknong.gov.vn
 • Phụ trách Phòng GDTX-CTTT, Văn phòng. Phụ trách địa bàn huyện Krông Nô, Đắk Glong, Đắk Mil
Phan Thanh Hải
 • Phan Thanh Hải
 • Ban Giám đốc
 • Phó Giám đốc
 • 0501.3546094
 • haipt.sgddt@daknong.gov.vn
 • Phụ trách phòng Giáo dục trung học -Quản lý chất lượng, Thanh tra Sở. Phụ trách các huyện Đắk Rlấp, Tuy Đức, Đắk Song