Giới thiệu tổng quan về Ban Giám đốc

 

Nguyễn Văn Toàn
 • Nguyễn Văn Toàn
 • Ban Giám đốc
 • Giám đốc
 • 0501.3546094
 • toannv.sgddt@daknong.gov.vn
 • Quá trình công tác: Từ 1985-1994: Giáo viên trường DTNT N'Trang Lơng-Đắk Lăk; Từ 1994-1996: Công tác tại trườn cấp 2-3 Cư Jút (nay là trường THPT Phan Chu Trinh), Cư Jút; Từ 1996-1998: Phó hiệu trưởng, Quyền hiệu trưởng trường cấp 2-3 Cư Jút; Từ 1998-2003: Hiệu trưởng trường cấp 2-3 Cư Jút; Từ 2004-2010: Trưởng phòng TCCB Sở GDĐT Đắk Nông; Từ 2010-2016: Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Từ 2016 đến nay: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, Nhà Giáo Ưu tú. Phụ trách Phòng TCCB-Tài chính, GD Tiểu học-Mầm non. Địa bàn thị xã Gia Nghĩa và huyện Cư Jút
Trần Sĩ Thành
 • Trần Sĩ Thành
 • Ban Giám đốc
 • Phó Giám đốc
 • 0501.3546094
 • thanhts.sgddt@daknong.gov.vn
 • Từ 2001-2006: giáo viên trường THPT Krông Nô; Từ 2006-2002: Phó hiệu trưởng trường THPT Krông Nô; Từ 2012-2016: Hiệu trưởng trường THPT Krông Nô; Từ 2016 đến nay là Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trong quá trình công tác đã 3 lần là CSTĐ tỉnh, được tặng thưởng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh và của Bộ GDĐT; Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Phụ trách Phòng GDTX-CTTT, Văn phòng. Phụ trách địa bàn huyện Krông Nô, Đắk Glong, Đắk Mil
Phan Thanh Hải
 • Phan Thanh Hải
 • Ban Giám đốc
 • Phó Giám đốc
 • 0501.3546094
 • haipt.sgddt@daknong.gov.vn
 • Từ 1999-2004: giáo viên trường THPT Phạm Văn Đồng; Từ 2004-2009: Phó hiệu trưởng và Quyền Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh; Từ 2009-2016: Hiệu trưởng trường THPT Trường Chinh; Từ 2016 đến nay là PHó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Toán học. Được UBND tỉnh trao tặng danh hiệu CSTĐ tỉnh, Bằng khen của UBND tỉnh và của Bọ GDĐT Phụ trách phòng Giáo dục trung học -Quản lý chất lượng, Thanh tra Sở. Phụ trách các huyện Đắk Rlấp, Tuy Đức, Đắk Song