LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH (từ ngày 15/04/2020 đến ngày 22/04/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Buổi Giờ phát sóng Thứ tư (15/4) Thứ năm

(16/4)

Thứ sáu

(17/4)

Thứ bảy

(18/4)

Chủ nhật

(19/4)

Thứ hai

(20/4)

Thứ ba (21/4) Thứ tư

(22/4)

Chiều 13h30’ Toán

Lớp 12

Vật lí

Lớp 12

Sinh học

Lớp 12

Lịch sử

Lớp 12

Toán

Lớp 12

Vật lí

Lớp 12

Sinh học

Lớp 12

Lịch sử

Lớp 12

15h20’ Toán

Lớp 9

Tiếng anh

Lớp 9

Ngữ văn

Lớp 9

Địa lí

Lớp 12

Toán

Lớp 9

Tiếng anh

Lớp 9

Ngữ văn

Lớp 9

Địa lí

Lớp 12

16h00’ Ngữ văn

Lớp 12

Hóa học

Lớp 12

Tiếng anh

Lớp 12

  Ngữ văn

Lớp 12

Hóa học

Lớp 12

Tiếng anh

Lớp 12

GDCD

Lớp 12

Tối 20h15’       GDCD

Lớp 12

       
20h35’              
image_print