Lịch tuần 30

Lượt xem:


 

Thứ 2

30/7

Buổi sáng

 • 9h họp giao ban
Buổi chiều

 • Họp Ban giám đốc, Trưởng phòng Trung học, Hiệu trưởng các trường: THPT Chu Văn An; THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh; THPT Gia Nghĩa
Thứ 3

31/7

Buổi sáng

 • Giám đốc tham dự cuộc họp tại Tỉnh ủy
Buổi chiều

 • 14h Công đoàn ngành làm việc với đoàn Kiểm tra LĐLĐ tỉnh
Thứ 4

01/8

Buổi sáng

 • Phó Giám đốc; Phòng Trh; Phòng Tiểu học; Phòng KHTC cùng đoàn UBND làm việc với huyện Đắk Song, Đắk Mil
Buổi chiều

 • 13h30 Lãnh đạo tham dự cuộc họp tại Huyện ủy Đắk Song
 • Phó Giám đốc; Phòng Trh; Phòng Tiểu học; Phòng KHTC cùng đoàn UBND làm việc với huyện Đắk Song, Đắk Mil
Thứ 5

02/8

Buổi sáng

 • Lãnh đạo tham dự cuộc họp tại Tỉnh ủy
 • Họp trực tuyến tổng kết năm học 2017-2018 tại UBND tỉnh
Buổi chiều

Làm việc bình thường

Thứ 6

03/8

Buổi sáng

Làm việc bình thường

Buổi chiều

Làm việc bình thường

Thứ 7

04/8

Buổi sáng

 • Trực cơ quan theo lịch phân công
Buổi chiều

 • Trực cơ quan theo lịch phân công
Chủ nhật

05/8

Buổi sáng

 • Trực cơ quan theo lịch phân công
Buổi chiều

 • Trực cơ quan theo lịch phân công