Lịch làm việc tuần 29

Lượt xem:


 

Thứ 2

16/7

Buổi sáng: 

 • 9h: Họp Đảng ủy tại phòng họp tầng 2
 • 10h Họp Thường vụ Đảng ủy tại phòng họp tầng 2
 • Tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo tại TTHN tỉnh từ ngày 16-18/7/2018
Buổi chiều: 

 • Làm việc bình thường
Thứ 3

17/7

Buổi sáng:

 • 8h Đảng ủy Khối kiểm tra từ ngày 17-18/7/2018)
 • Dự diễn tập phòng thủ tại huyện Đắk R’Lấp
Buổi chiều:

 • 14h họp tại UBND tỉnh
Thứ 4

18/7

Buổi sáng:

 • 7h30′ lãnh đạo Sở, BCH Đảng ủy học Nghị quyết tại TTHN tỉnh
Buổi chiều:

 • Giám đốc đi công tác tại TP. Đà Nẵng
Thứ 5

19/7

Buổi sáng:

 • Họp tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
Buổi chiều:

 • Làm việc bình thường
Thứ 6

20/7

Buổi sáng:

 • Làm việc bình thường
Buổi chiều:

 • Làm việc bình thường
Thứ 7

21/7

Buổi sáng: 

 • Trực cơ quan theo lịch phân công
Buổi chiều

 • Trực cơ quan theo lịch phân công
Chủ nhật

22/7

Buổi sáng:

 • Trực cơ quan theo lịch phân công
Buổi chiều:

 • Trực cơ quan theo lịch phân công