Lịch công tác tuần: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018

Lượt xem:


Thứ Hai (01/01) Nghỉ Tết Dương lịch – 01/01/2018
Thứ Ba (02/01) Buổi sáng

– Làm việc bình thường

Buổi chiều

– Họp giao ban lúc 14 giờ 00 tại HT A

Thứ Tư (03/01) Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ Năm (04/01) Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ Sáu (05/01) Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ Bảy (06/01) Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật (07/01) Buổi sáng
Buổi chiều

CHÁNH VĂN PHÒNG