Lấy ý kiến góp ý Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Quy định định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Lượt xem:

Đọc bài viết