Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khóa XI)

Lượt xem:

Đọc bài viết

* Làm rõ nguyên nhân vì sao một số việc đã chỉ đạo quyết liệt, nhưng hiệu quả chưa cao.

Sáng 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2017; bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh.

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh đề nghị, các đại biểu nghiên cứu kỹ dự thảo báo cáo để thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình 9 tháng, dự báo đến hết năm 2017. Trong đó, hội nghị cần chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là những yếu tố tích cực mới xuất hiện, những vấn đề nổi cộm mới phát sinh. Đặc biệt, các đại biểu cần thảo luận làm rõ nguyên nhân vì sao một số việc đã chỉ đạo quyết liệt nhưng hiệu quả chưa cao như: Việc thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp chưa có sự chuyển biến; tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh còn chậm; tình trạng phá rừng, lấn chiếm, mua bán đất rừng trái phép vẫn còn diễn ra nhiều; đơn thư khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh vẫn còn xảy ra… Đối với dự thảo các báo cáo trình tại hội nghị, các đại biểu căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, địa phương để thảo luận, phân tích, đi đến thống nhất về những kết quả, ưu điểm cũng như những hạn chế, yếu kém, từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Trong buổi sáng, Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng những tháng cuối năm 2017; dự thảo Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; dự thảo Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư, giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2017

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017, do đồng chí Nguyễn Bốn trình bày cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành và sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh ổn định và phát triển tích cực. Các chỉ số kinh tế tăng cao, nhất là các chỉ tiêu tăng trưởng và thu ngân sách đều đạt kết quả rất khả quan, vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp ổn định. Hoạt động công nghiệp tăng trưởng khá. Nhà máy Alumin Nhân Cơ tiếp tục đóng góp lớn cho tăng trưởng nội tỉnh. Thương mại – dịch vụ duy trì sôi nổi, đáp ứng tốt nhu cầu người dân. Tình hình giải ngân vốn đầu tư đạt khá. Kết cấu hạ tầng trên các lĩnh vực được triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ. Công tác cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng được cải thiện, nâng cao. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ. Các hoạt động giáo dục, kỳ thi trọng điểm trong năm được tổ chức tốt. Hiệu quả sử dụng giường bệnh, chất lượng khám, chữa bệnh các cơ sở y tế đươc cải thiện. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, quy định. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh. An ninh-quốc phòng được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh kết nạp được 800 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 24.214 người; “xóa” được 2 thôn chưa có đảng viên tại chỗ…Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được chỉ đạo triển khai một cách kịp thời.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp chưa có sự chuyển biến cũng như hiệu quả đóng góp của các dự án còn thấp. Việc hướng dẫn các chính sách cho người có công tại một số địa phương, cơ sở chưa kịp thời, sâu sát. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh vẫn còn ở mức cao, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ cao gấp 2,5 lần so với hộ nghèo nói chung toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân còn hạn chế. Mặc dù tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, khởi tố nhiều vụ án, kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên có sai phạm, nhưng tình hình phá rừng, vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng vẫn diễn biến rất phức tạp, tiếp tục tăng về số vụ và diện tích.

Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày dự thảo Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy

Đối với dự thảo Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư, giai đoạn 2016-2020, do đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày cho thấy, nghị quyết đã tạo ra động lực thúc đẩy sản xuất nông-lâm nghiệp phát triển, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách từ các khoản thu từ đất. Việc quản lý đất đai, dân cư đã dần đi vào nền nếp, ổn định. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương còn yếu. Đặc biệt, việc người dân di cư tự do từ các tỉnh khác đến vẫn còn đã gây nhiều khó khăn cho địa phương trong quản lý, bảo vệ rừng, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự cũng như công tác quản lý dân cư.

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy

Đối với dự thảo Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, do đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày cho thấy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và bản thân các hộ nghèo trong việc nỗ lực thoát nghèo thì vẫn còn tình trạng một số địa phương nghèo, người nghèo ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo. Trong thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2017; bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh

Theo chương trình làm việc, vào buổi chiều 12/10, các đại biểu chia tổ thảo luận các vấn đề được nêu ra tại hội nghị. Ngày 13/10, Hội nghị làm việc tại hội trường để nghe tổng hợp ý kiến thảo luận ở tổ, giải trình của các ngành, địa phương về các vấn đề đại biểu quan tâm và tiến hành bế mạc.

Tin, ảnh: Phan Tân