Kết luận Thanh tra chuyên ngành tại Cư Jút và Đăk Mil

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Thực hiện Quyết định số 1347/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông về việc thanh tra chuyên ngành đột xuất các trường THCS, THPT tại các huyện Đăk Mil, Cư Jút từ ngày 25/10/2013 đến ngày 26/10/2013.

Xét kết quả thanh tra ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Trưởng đoàn Thanh tra số 1347 báo cáo kết kết quả thanh tra đột xuất chuyên ngành ở các trường THPT Trần Hưng Đạo, THPT Nguyễn Du, THCS Nguyễn Tất Thành, THCS Chu Văn An (huyện Đăk Mil);  THCS Hoàng Văn Thụ, THCS Phạm Văn Đồng (huyện Cư Jút). Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kết luận như sau: