Hội thi giáo viên giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tỉnh Đắk Nông, năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 14/3, tại huyện Đắk Mil, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tỉnh Đắk Nông, năm học 2018-2019.

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Báo Đắk Nông