Hội thảo góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 12-5, Sở GDĐT tổ chức hội thảo góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

20170512_141552

Đ/c Nguyễn Văn Toàn, TUV, Giám đốc Sở GDĐT chỉ đạo Hội nghị

Hội thảo đã chia 6 nhóm thảo luận, tập trung vào các nội dung góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể về: Quan điểm xây dựng chương trình; mục tiêu của chương trình; yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh; kế hoạch giáo dục; định hướng về nội dung giáo dục; định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; phát triển chương trình giáo dục phổ thông…

20170512_152921

Các nhóm thảo luận

Hội thảo đã thu hút các ý kiến tham luận, hầu hết đồng tình cao với dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, khẳng định chương trình được xây dựng trên quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29- NQ/TW và Nghị quyết 88/2014/QH13; kế thừa, phát huy ưu điểm của các chương trình giáo dục phổ thông trước, đồng thời tiếp cận xu hướng quốc tế về xây dựng chương trình giáo dục phát triển năng lực người học, thể hiện quyết tâm đổi mới của ngành Giáo dục. Chương trình đã xác định rõ 6 phẩm chất chủ yếu và 10 năng lực cốt lõi cần đạt cho học sinh; xây dựng các môn học và hoạt động giáo dục có tính hệ thống, tương đối phù hợp, đảm bảo liên thông giữa các bậc học, hạn chế sự trùng lặp, chồng chéo nội dung giữa các môn học và các cấp học. Chương trình có tính mở theo hướng trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường…

Tin, ảnh: Bảm Tâm