Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 21/8, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Đồng chí hội Vũ Đức Đam – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

a1111

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT, các sở ngành và địa phương trong tỉnh.

Theo đánh giá tại hội nghị, năm học 2016 – 2017, toàn ngành giáo dục triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Ngay trong năm đầu tiên thực hiện, những nhiệm vụ và giải pháp đặt ra đã có tác động sâu rộng đến nhận thức cũng như hành động của toàn ngành, tạo nên những bước chuyển biến tích cực.

Mạng lưới các cơ sở giáo dục được rà soát, quy hoạch, sắp xếp lại cho phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Ngành giáo dục các cấp và địa phương đã tổ chức đánh giá thực trạng chất lượng, qua đó, tiếp tục chủ động bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu mới. Cơ sở vật chất của các nhà trường được chuẩn hóa và từng bước hiện đại hóa. Số phòng học bán kiên cố, phòng học tạm, phòng học nhờ, mượn đã giảm. Số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia được tăng lên. Các cơ sở giáo dục và đào tạo được tăng cường phân cấp, giao quyền chủ động. Số trường đại học được thực hiện tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP được nâng lên 23 trường và được tự chủ toàn diện hơn trong các hoạt động.

Chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo được nâng lên. Trong năm học vừa qua, ngành giáo dục đã tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong giai đoạn 2008 – 2016; trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Đề án điều chỉnh, bổ sung dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017 – 2025 để phù hợp với yêu cầu thực tế, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong những năm tới. Việc ứng dụng CNTT, trong đó có hệ thống phần mềm quản ý giáo dục, bồi dưỡng, học trực tuyến cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đã được triển khai hiệu quả. Hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh thông qua việc ký kết và triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác về giáo dục đào tạo và tiếp nhận công nghệ mới về dạy học, quản lý vào nhà trường.

Năm học 2016-2017, các đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự thi Olympic khu vực và quốc tế tiếp tục đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, các đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học năm 2017 đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay với tổng số 31 huy chương, trong đó có 14 huy chương vàng; 13 huy chương bạc, 04 huy chương đồng.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia được các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và tổ chức an toàn, nghiêm túc, bảo đảm khách quan, trung thực nhưng nhẹ nhàng, giảm áp lực, giảm tốn kém đối với người dân và xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Tuy nhiên, việc triển khai 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp trong năm học 2016 – 2017 cũng còn bộc lộc một số hạn chế như: Quy hoạch mạng lưới chậm được triển khai, còn nhiều bất cập; tình trạng thiếu trường, lớp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất còn phổ biến; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn chưa được giải quyết; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước; tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa tìm được việc làm còn nhiều…

Năm học 2017 – 2018, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản với phương hướng chung là: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định.

Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học, chú trọng việc học đi đôi với hành, gióa dục nhà trường gắn với gióa dục gia đình và cộng đồng, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm  trái quy định.

Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh tự chủ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội để sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội. Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Năm học 2017-2018, ngành Giáo dục cũng xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung tổ chức thực hiện. Một là, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục, trọng tâm là các cơ sở đào tạo giáo viên. Theo đó, các địa phương tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; Đẩy nhanh việc quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm, các trường có chất lượng cao, có uy tín sẽ được chọn làm trung tâm, các trường khác sẽ chuyển đổi hoạt động trở thành phân hiệu hay vệ tinh của các trường trung tâm để trước mắt tập trung vào nhiệm vụ đào tạo lại đội ngũ giáo viên. Hai là, chuẩn bị các điều kiện để triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, tập trung vào công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới. Bên cạnh đó, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học đồng bộ với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Ba là, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo. Theo đó, đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo; đề ra các giải pháp quyết liệt để Hội đồng trường đi vào hoạt động hiệu quả và thực chất hơn.

bca

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh trao cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu trong năm học 2017-2018, các địa phương cần tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học ở khu vực ngoại ô nhằm khắc phục tình trạng sĩ số lớp quá đông do thiếu quỹ đất; xác định thực trạng, nhu cầu về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, sách giáo khoa cho từng địa phương, từng vùng miền; chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học đúng tiến độ, phù hợp với lộ trình đổi mới chương trình giáo dục đã đề ra; đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội; tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường…

Nhân dịp này, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh đã trao cờ thi đua của Bộ Giáo dục Đào tạo cho Sở GD&ĐT Đắk Nông vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017.