HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2016 VÀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 31/12, Đảng uỷ Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII, về dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc  Sở GDĐT, các đồng chí đảng viên trong đảng uỷ.

Đảng uỷ Sở GDĐT đã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016. Trên cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và chương trình, kế hoạch, đề án phát triển giáo dục; Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Sở GDĐT, các đơn vị bám sát điều kiện thực tiễn của địa phương, xác định rõ những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 (trong đó, có 03 lĩnh vực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

DSC06792

Đ/c Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen cho 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Công tác đánh giá phân loại đối với Đảng viên, Chi bộ, Đảng bộ

– 8/9 Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh (đạt tỷ lệ 88,9%).

– 1/9 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 11,1%).

– Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đều đạt vững mạnh.

– 56/69/92 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 81,2%).

– 02/69/92 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (chiếm tỷ 2,9%).

– 01/69/92 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm tỷ 1,4%).

– 10/69/92 đảng viên được bầu là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 14,5%).

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng TCCS đảng và đảng viên năm 2016, Đảng ủy Sở GDĐT nhận Đảng bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

Hội nghị cũng đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đầu năm 2017, như sau:

– 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan được tham gia nghiên cứu, quán triệt, học tập  các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– 100% đảng viên trong Đảng bộ đăng ký việc làm cụ thể, thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đảng viên mới được học tập lý luận chính trị thông qua các lớp bồi dưỡng đảng viên mới do Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh tổ chức.

– 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua, đăng ký xây dựng gia đình văn hoá và thực hiện tốt nội dung đăng ký.

-. 100% đảng viên trong Đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu từ 15% đạt đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu kết nạp từ 05 đảng viên mới trở lên và giới thiệu từ 10 đến 15 quần chúng ưu tú đi học các chuyên đề nhận thức về Đảng.

– Kiểm tra, giám sát theo Điều 30, 32 Điều lệ Đảng 08 cuộc, giám sát thường xuyên 100% đảng viên trong Đảng bộ; trong đó giám sát chuyên đề đối với 04 đồng chí trong việc thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên và Nghị quyết chi bộ.

– Phấn đấu, đánh giá chất lượng Đảng bộ cuối năm: 99/100 điểm, đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

– 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, 95% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó, có từ 30% đến 35% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

– 100% cán bộ, công chức, viên chức đều tham gia sinh hoạt Công đoàn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên đều tham gia sinh hoạt Đoàn; hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia sinh hoạt Hội; Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt vững mạnh, cơ quan đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hoá.

– Phấn đấu năm 2017, không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật dưới mọi hình thức.

Căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hàng năm; trên cơ sở rút kinh nghiệm và khắc phục những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm trong năm 2016; Đảng bộ Sở GDĐT đăng ký xây dựng tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” năm 2017.

DSC06797

Đ/c Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Xác định rõ nhiệm vụ của mỗi tập thể, từng cá nhân cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; đồng thời, chủ động tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đến đông đảo cán bộ, công chức trong đơn vị.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Sở GDĐT đã tặng giấy khen cho 02 Chi bộ và 10 đảng viên đủ tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Bảo Tâm