Hội nghị tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997-2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 09/8, Sở GD&ĐT tổng chức Hội nghị tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997-2017 trên địa bàn. Đồng chí Tô Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban ngành liên quan, lãnh đạo Sở GD&ĐT và lãnh đạo các phòng GD&ĐT cùng một số Hiệu trưởng các trường tiểu học tiêu biểu trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân trong tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh… Giáo dục Tiểu học tỉnh Đắk Nông trong 20 năm qua không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Tính đến năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 50/148 trường đạt chuẩn, chiếm 33,78%. Trong đó, 03 huyện có số trường đạt chuẩn chiếm tỷ lệ cao là huyện Đắk R’Lấp, huyện Đắk Mil và huyện Cư Jút. Số học sinh Tỉ lệ hoàn thành chương trình lớp học là 66.685 em, đạt tỉ lệ 98,01%; học sinh hoàn thành chương tình tiểu học: 12.718 em, đạt tỉ lệ 99,62%; huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ trẻ đi học đúng độ tuổi đạt 95%.

Với kết quả đã đạt được trên, mục tiêu cho Giáo dục Tiểu học trong giai đoạn 2018-2025 được cụ thể hóa bằng số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia hằng năm trên địa bàn tỉnh tăng thêm (tối thiểu là 3 trường/năm); riêng giai đoạn 2018-2020, số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tối thiểu đạt 50% thuộc 7 xã biên giới (theo Nghị quyết số 05-NQ/TƯ ngày 05/6/2006 của Tỉnh ủy Đắk Nông về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở khu vực biên giới năm 2006-2010 và tầm nhìn đến 2020); Số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia thuộc 20 xã xây dựng nông thôn mới (theo Nghị quyết số 03-NQ/TƯ ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020). Đến năm 2025 trên toàn địa bàn tỉnh Đắk Nông phải đạt được 71 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận, ý kiến trao đổi tập trung vào những vấn đề như: tỉnh cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học; tạo hành lang pháp lý cho công tác xã hội hoá giáo dục; ưu tiên biên chế giáo viên; chính sách khen thưởng cho các trường đạt chuẩn quốc gia…

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tô Thị Ngọc Hạnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các địa phương, các cấp, ngành nói chung, của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục nói riêng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, các cấp, các ngành và toàn thể người dân tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để ngành GD&ĐT tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường học tập tốt hơn, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới toàn diện GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân và Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997-2017.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc