Hội nghị quán triệt, triển khai kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng CT, SGK GDPT mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 16/1, Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ về tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng CT, SGK GDPT mới. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng các phòng GDĐT huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Đ/c Nguyễn Văn Toàn, TUV, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở đã phổ biến, quán triệt Thông báo Kết luận số 1013/TB-BGDĐT, ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng CT, SGK GDPT mới; triển khai các nội dung liên quan đến xây dựng và phát triển CT, SGK GDPT mới; các nội dung liên quan đến cơ sở vật chất, kinh phí, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phục vụ để thực hiện CT, SGK GDPT; đồng thời quán triệt một số nội dung cụ thể để chuẩn bị các điều kiện triển khai, áp dụng CT, SGK GDPT mới tại tỉnh Đắk Nông theo kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự Hội nghị, Giám đốc Sở GDĐT đã kết luận:

Toàn ngành GDĐT Đắk Nông quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT, từng bước chuẩn bị các điều kiện để triển CT, SGK GDPT mới với những nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

– Tổ chức rà soát đội ngũ giáo viên, xác định nhu cầu giáo viên theo lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và các biện pháp giải quyết số giáo viên thừa, thiếu từng cấp học, môn học.

– Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp và có biện pháp giải quyết đối với giáo viên, cán bộ quản lý chưa đạt chuẩn. Thực hiện công tác bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định; phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo giáo viên trên địa bàn và các cơ sở khác để đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý.

– Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra việc tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học và công trình vệ sinh theo quy định tại Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 và Nghị quyết 34/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh.

– Rà soát, tổng hợp CSVC, thiết bị trường học của các cơ sở giáo dục nhằm phục vụ CT, SGK GDPT mới.

Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng bể bơi trong nhà trường, sử dụng bể bơi của các cơ sở thể dục thể thao và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để tổ chức dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước theo trường, cụm trường. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiểu học rà soát, sửa chữa và hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị, CSVC nhà trường đảm bảo an toàn, vệ sinh; cảnh báo nguy cơ tai nạn và sự cố có thể sảy ra cho học sinh; tăng cường giáo dục cho học sinh kỹ năng nhận biết, ứng xử nguy hiểm và các tình huống không an toàn.

– Phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Báo Giáo dục thời đại xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông cho GV, CBQL, học sinh, cha mẹ học sinh và người dân trên địa bàn; biếu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong các hoạt động thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT.

– Tăng cường thực hiện phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích đối với học sinh;  khắc phục bệnh thành tích và tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp theo tinh thần Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2016.

– Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong nhà trường theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh.

–  Đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý học đường,  theo dõi qua các mạng xã hội, các tổ chức Đoàn, Đội, các hội học sinh … để phát hiện nguy cơ bạo lực học đường.

–  Khai thác và sử dụng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa của Bộ để đánh giá kiến thức của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá.

– Xây dựng kế hoạch tiếp tục đổi mới CT, SGK GDPT dựa trên kế hoạch của Bộ GDĐT, kèm theo kế hoạch có lộ trình và phân công thực hiện giữa Sở GDĐT, Phòng GDĐT, cơ sở GDPT trên địa bàn.

– Chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, trình UBND tỉnh về các giải pháp thực hiện đổi mới GDPT, đồng thời chỉ đạo các cơ sở GDPT thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giải pháp của Ngành.

Ban hành hướng dẫn công tác dạy thêm học thêm trong trường học.

– Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại trà cho giáo viên về chương trình, sách giáo khoa mới theo hình thức tập trung kết hợp với hình thức trực tuyến, bảo đảm 100% giáo viên được phân công dạy chương trình, sách giáo khoa mới được cấp chứng chỉ đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời điểm triển khai áp dụng ở từng lớp theo lộ trình ít nhất 01 tháng.

– Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng CT, SGK GDPT mới cấp huyện.