Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Chính sách hỗ trợ tạm thời và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí cho học sinh là con em việt kiều từ Camphuchia về Việt Nam sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết