DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

  TT Tên cơ sở TH, NN Huyện (TX) Năm thành lập
1. TT NN – TH TỈNH Thị xã Gia Nghĩa 2010
2. TT Ngoại ngữ VISION Thị xã Gia Nghĩa 18/04/2014
3. TT Ngoại ngữ Khai Minh Xã Nhân cơ, huyện ĐăkR’Lấp 18/08/2014
4. TT NN New Star Thị xã Gia Nghĩa 23/03/2015
5. TT NN New Star cơ sở 2 Xã Nhân Cơ, huyện ĐăkR’Lấp 25/09/2017
6. TT NN Galaxy Thị trấn Kiến Đức, huyện ĐăkR’Lấp 03/04/2015
7. TT NN Galaxy cơ sở 2 Xã Quảng Tâm, huyện ĐăkR’Lấp 31/07/2017
8. TT NN NOVA Thị xã Gia Nghĩa 03/06/2015
9. TT NN NOVA cơ sở 2 Thị xã Gia Nghĩa 29/01/2018
10. TT Anh Ngữ ABZ Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil 18/06/2015
11. TT NN-TH Thành Đạt Thị trấn Đức An, huyện Đăk Song 18/01/2016
12. TT Ngoại Ngữ Super Mind Thị xã Gia Nghĩa 30/06/2016
13. TT Tiếng Anh Không Gian Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil 22/09/2016
14. TT Ngoại Ngữ Universe Thị trấn Kiến Đức, huyện ĐăkR’Lấp 14/11/2016
15. TT NNTH Bình Minh Thị xã Gia Nghĩa 23/01/2017
16. TT NN Morning Star Thị trấn EatLing, huyện Cưjut 19/06/2017
17. Trung tâm NN Fly Xã Quảng Tín, huyện ĐăkR’Lấp 11/10/2017
18. TT NN-TH Toàn Cầu Xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức 27/11/2017
19. TT NN BSCHOOL Thị xã Gia Nghĩa 04/12/2017
20. TT NN BSCHOOL cơ sở 2 Xã Nhân Cơ, huyện ĐăkR’Lấp 21/05/2018
21. Trung tâm NN SWIFT Xã Đăk Ru, huyện ĐăkR’Lấp 14/12/2017
22. TT NN-TH Tây Nguyên Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa 14/12/2017
23. TT Ngoại ngữ BE HAPPY Xã Nhân Cơ, huyện ĐăkR’Lấp 01/02/2018
24. TT Ngoại ngữ SNOW Xã Tâm Thắng, huyện Cưjut 07/02/2018
25. TT NN Đại Dương Xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức 05/02/2018
26. TT NN Đại Dương cơ sở 2 Xã Nhân Cơ, huyện ĐăkR’Lấp 21/05/2018
27. TT NN GROW TALENTS Thị trấn Kiến Đức, huyện ĐăkR’Lấp 04/05/2018
28. TT NN Super Mind cơ sở 2 Xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong 02/08/2018
29. TT NN NOVA cơ sở 3 Thị trấn EatLing, huyện Cưjut 09/08/2018
30. TT NN You Can Xã Nam Dong, huyện Cưjut 16/08/2018
image_print