Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Từ nhận thức trên, những năm qua, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông hiện nay có 09 chi bộ trực thuộc, với tổng số đảng viên là 92 đồng chí, trong đó có 78 đảng viên chính thức và 14 đảng viên dự bị. Ngoài ra, Đảng bộ Sở còn có 25 quần chúng ưu tú đã được học lớp nhận thức về Đảng.

a1

Đ/c Trần Đình Quang – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo dự và tặng hoa chúc mừng đảng viên mới kết nạp tại Chi bộ 7 năm 2016

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở luôn xác định: Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Nguồn phát triển đảng viên chủ yếu là những hạt nhân quần chúng ưu tú từ các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên,… Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng giai đoạn cụ thể (từng năm và cả nhiệm kỳ).

Trên cơ sở đó, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để đủ điều kiện xem xét tham gia các lớp nhận thức về Đảng, giao nhiệm vụ cho các quần chúng để thử thách và có nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ những quần chúng phấn đấu vào Đảng. Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ, những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ đưa ra nhận xét đánh giá, góp ý. Kết quả, năm 2016, toàn Đảng bộ có 14 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (vượt 05 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra).

            Với nhận thức đúng đắn và cách làm phù hợp, do đó trong thời gian qua Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo luôn đảm bảo công tác phát triển đảng theo đúng kế hoạch, vượt chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng nói chung, phát triển đảng viên nói riêng, Đảng bộ Sở đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

            Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó tự nguyện và có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

            Thứ hai, Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng.

            Thứ ba, thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên trong việc giúp đỡ những quần chúng ưu tú vào Đảng.

            Thứ tư, tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ xây dựng Đảng để cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về kết nạp đảng viên.

            Thứ năm, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Tin, ảnh: Phan Thanh Thái – UVBTV Đảng ủy Sở GD&ĐT