Đắk Nông tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-UBND  ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý cấp Sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; ngày 28/11/2018, tại trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, Hội đồng thi tuyển đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh.

Tham dự kỳ thi có 03 ứng viên, các ứng viên sẽ trải qua 2 phần thi: phần thi viết và trình bày đề án. Các ứng viên dự thi tuyển đều bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn, chức danh theo quy định.

 

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển tặng hoa, động viên các ứng viên

Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển nhấn mạnh: việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh được tổ chức công khai, bảo đảm tính công bằng, khách quan trong bổ nhiệm cán bộ. Qua đó, cùng với đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán bộ, tỉnh, ngành giáo dục mong muốn lựa chọn được những cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.