Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020, triển khai công tác năm học 2020 – 2021 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn ngành (2018 – 2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 06/10/2020, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020, triển khai công tác năm học 2020 – 2021 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn ngành (2018 – 2023). Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Trọng Nhương – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông; đồng chí Trần Sĩ Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh, Trưởng Cụm thi đua số 2 LĐLĐ tỉnh, các ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh, các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí ủy viên BCH, UBKT Công đoàn ngành; các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS trực thuộc. Dự và đưa tin Hội nghị có các phóng viên báo, đài tỉnh Đắk Nông.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020 cho thấy Công đoàn ngành tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình công tác. Theo đó, Công đoàn ngành đã thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư của đoàn viên, người lao động; có nhiều giải pháp thiết thực quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ, điển hình như các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức các chương trình “đồng hành cùng nhà giáo”, hỗ trợ nhà giáo dạy học trực tuyến và tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động. Nhiều giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền gương nhà giáo tận tuy, tâm huyết, hỗ trợ giúp đỡ học sinh, gương nhà giáo và các tập thể sư phạm có nhiều sáng chế, sáng kiến khoa học phục vụ giảng dạy, phòng chống dịch, chung tay hỗ trợ cộng đồng… Xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm học 2020 – 2021, trong đó cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, chuẩn mực của nhà giáo; tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác nữ công, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ tiếp đoàn viên, người lao động, giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo.

Về Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ của Công đoàn ngành cũng đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IV, về cơ bản, các mục tiêu, chỉ tiêu đã hoàn thành theo tiến độ; một số chỉ tiêu cần phấn đấu thực hiện trong nửa nhiệm kỳ cuối, như chỉ tiêu về cán bộ CĐCS được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn, tính đến 30/9/2020 đạt 94% (so với chỉ tiêu đề ra 100%); chỉ tiêu đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở, năm học 2019 – 2020, đạt 87% (so với chỉ tiêu đề ra trên 95%)… Đặc biệt chỉ tiêu phải điều chỉnh, bổ sung: Hàng năm, trên 95% CĐCS được xếp loại “CĐCS vững mạnh”, điều chỉnh thành “CĐCS sở hoàn thành tốt nhiệm vụ” để phù hợp với Hướng dẫn đánh giá xếp loại mới của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đồng chí Đinh Trọng Nhương – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, TUV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Trọng Nhương – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá cao sự năng động, sáng tạo và kết quả hoạt động của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh trong năm học 2019 – 2020 và nửa đầu nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng chí cũng nêu rõ, trong thời gian tới, Công đoàn ngành và các CĐCS cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn nội dung, đổi mới phương pháp, linh hoạt, nhạy bén; hoạt động công đoàn phải gắn kết với chuyên môn và thực hiện tốt chức năng đại diện để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tiếp tục làm tốt công tác truyền để tạo sự đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; chú trong công tác nữ công và phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

Đồng chí Trần Sĩ Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Sĩ Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn ngành đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ và năm học 2019 – 2020. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tin tưởng và mong muốn trong thời gian tới Công đoàn ngành và các CĐCS cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung vào chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; đồng hành cùng với chuyên môn để tuyên truyền, động viên đội ngũ, tránh tư tưởng ngại khó, ngại đổi mới; tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, trong đó tập trung phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; có nhiều giải pháp thiết thực hơn nữa để chăm lo tốt cho cán bộ, nhà giáo và người lao động, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Tại Hội nghị, các đại biểu CĐCS đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận những vấn đề có liên quan đến những tồn tại, khó khăn trong tổ chức hoạt động công đoàn; những vướng mắc trong việc bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với nhà giáo và người lao động… Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Thái – Chủ tịch Công đoàn ngành tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ý kiến phát biểu của đại biểu để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo báo cáo và xây dựng các chương trình công tác, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Để tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn năm học vừa qua, Ban Tổ chức Hội nghị đã thông qua các quyết định khen thưởng: Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 06 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân; Công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 189 cá nhận, tặng danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cho 75 chị.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRAO THƯỞNG:

Trao Bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020

 

Trao Bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020

 

Trao Bằng khen của BCH CĐGD Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020

 

Trao Bằng khen của BCH CĐGD Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020

Tin, ảnh: Công đoàn Ngành

image_print