Thi đua – Khen thưởng

Nghị quyết 18 của HĐND tỉnh Đăk Nông về khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao các kỳ thi quốc gia

Nghị quyết 18 của HĐND tỉnh Đăk Nông về khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao các kỳ thi quốc gia

Nghị quyết số 18 -2013- NQ-HĐND Quy định một số chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh Trưởng TTPT chuyên

Các Nghị định 42, 65 của Chính phủ về TĐ-KT

Các Nghị định 42, 65 của Chính phủ về TĐ-KT

ND42CP ND 65_2014_ND-CP_238029 vè TD-KT

THông tư 35 của Bộ GD&DT về thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

THông tư 35 của Bộ GD&DT về thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Thong tư so 35_2015_TT-BGDDT_Hdan ctac thi dua_khen thuong nganh GD