Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ đối với giáo dục học sinh khuyết tật tại tỉnh Đắk Nông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 25/12/2018, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non làm Trưởng đoàn về kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ đối với giáo dục học sinh khuyết tật tại tỉnh Đắk Nông.

Buổi sáng, Đoàn đi thăm và làm việc với Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông và một số trường có học sinh khuyết tật học hòa nhập trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa và huyện Đắk R’Lấp.

Tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông, Đoàn đã trao đổi với cán bộ quản lí, giáo viên về việc huy động, vận động trẻ khuyết tật đến trường, cấp giấy xác nhận khuyết tật cho học sinh, cách thức giáo dục học sinh khuyết tật, xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, thực hiện chính sách giáo dục đối với học sinh khuyết tật và giáo viên giảng dạy học sinh khuyết tật. Sau buổi làm việc, Đoàn đánh giá Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông đã làm tốt công tác giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật: mỗi học sinh khuyết tật đều được xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân riêng, phù hợp với khả năng, nhu cầu của từng em; giáo viên linh hoạt điều chỉnh nội dung, hình thức tổ chức dạy học, học sinh khuyết tật được đánh giá theo đúng các quy định của Bộ GDĐT, việc chi trả học bổng, chi phí hỗ trợ học tập cho học sinh khuyết tật được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

          Buổi chiều, Đoàn công tác của Bộ GDĐT nghe báo cáo và trao đổi tại Sở GDĐT về các nội dung liên quan đến công tác giáo dục học sinh khuyết tật và tham vấn ý kiến về chính sách giáo dục đối với học sinh khuyết tật. Dự buổi làm việc có bà Đỗ Thị Việt Hà – Phó Giám đốc Sở GDĐT, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, lãnh đạo các phòng: GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX-GDCN, TCCB, KH-TC, Văn phòng Sở GDĐT; đại diện lãnh đạo các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa có học sinh khuyết tật học hòa nhập.

Đoàn công tác làm việc Tại Sở GDĐT

         Các đại biểu được nghe nhiều ý kiến của đại diện các Sở về việc thực hiện cấp giấy xác nhận khuyết tật, chính sách giáo dục đối với học sinh khuyết tật, giáo viên dạy hòa nhập học sinh khuyết tật cũng như các kiến nghị, đề xuất với Bộ GDĐT trong việc thực hiện công tác giáo dục học sinh khuyết tật như: tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về giáo dục khuyết tật, ban hành văn bản quy định cơ chế hoạt động của phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập trong các cơ sở giáo dục, quy định chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên được đào tạo chuyên ngành sư phạm giáo dục đặc biệt, …

          Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non đánh giá cao sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành; sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Sở GDĐT trong việc triển khai, thực hiện các văn bản, quy định của Chính phủ, Bộ GDĐT và liên Bộ về giáo dục học sinh khuyết tật cũng như những kết quả giáo dục học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục; ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu để trình các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

          Đồng thời ông cũng đề nghị, để công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trong những năm tới đạt kết quả cao hơn, Sở GDĐT cần làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phối hợp có hiệu quả giữa ngành giáo dục với các cấp, các ngành chức năng và tổ chức tốt hơn nữa các hoạt động giáo dục học sinh khuyết tật tại các cơ sở nhằm tạo ra một môi trường mà ở đó học sinh khuyết tật có thể cảm thấy mình không phải là khuyết tật.